ประกาศข่าวสาร (Announcement)

นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับ
Username และ Password สำหรับเข้าใช้ Speexx Program
ติดต่อรับได้ที่ศูนย์ทดสอบฯ อาคาร 5 ชั้น M
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30
(ยกเว้นวันหยุดราชการ)


LA217 Announcement
EN011 Announcement

บุคลากรที่ต้องการรับ
Speexx username
ติดต่อที่ อาคาร 5 ชั้น M
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16.30 น.

การฝึกคำศัพท์

ในศูนย์ฝึกคำศัพท์ โฟล์เดอร์ คำศัพท์ของฉัน (My words) ผู้เรียนสามารถเพิ่มคำศัพท์ที่คิดว่าไม่รู้ น่าสนใจ หรืออยากฝึกเพิ่มเติม ในทุกๆแบบฝึกหัด ผู้เรียนสามารถคลิกขวาที่คำศัพท์ที่ต้องการฝึก แล้วคลิก    เลือกสัญลักษณ์ เพื่อเพิ่มคำศัพท์เข้ามาที่ โฟล์เดอร์ คำศัพท์ของฉัน (My words) ซึ่งทำได้ตามขั้นตอนดังนี้การฝึกคำศัพท์ใน คำศัพท์ของฉัน (My words) เลือกคำศัพท์ตามหลักสูตรจากนั้นให้เข้าไปที่ (My words)
จะสามารถฝึกคำศัพท์ ที่ได้มีการบันทึกไว้จากบทเรียน สามารถดูคำแปลภาษาไทย และฟังเสียงเจ้าของภาษาสลับสับเปลี่ยน น้ำเสียงผู้ชายหรือผู้หญิงได้จากอุปกรณ์ต่างๆ

 ค้นหาข้อมูลผู้ใช้โปรแกรม Speexx
ค้นหา :  
คู่มือการเข้าใช้งาน
PowerPoint อบรมการใช้โปรแกรม Speexx
1. คู่มือการ Login เข้าสู่ระบบ
2. คู่มือการใช้งานฉบับย่อ
3. กิจกรรมเสริมทักษะ
4. ลืมรหัสผ่าน
5. โปรแกรม Team Viewer สำหรับ remote  

         for MAC          for Windows
วีดีโอแนะนำการใช้งาน
เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ
ศูนย์ทดสอบและเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
110/1-4 ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กทม 10210
Tel: 0-2954-7300-29 Ext. 332,370,623 | Facebook : TLCDPU