ประกาศข่าวสาร (Announcement)

นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับ
Username และ Password สำหรับเข้าใช้ Speexx Program
ติดต่อรับได้ที่ศูนย์ทดสอบฯ อาคาร 5 ชั้น M
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30
(ยกเว้นวันหยุดราชการ)


LA217 Announcement
EN011 Announcement

บุคลากรที่ต้องการรับ
Speexx username
ติดต่อที่ อาคาร 5 ชั้น M
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16.30 น.
การใช้งาน บทสนทนาวีดีโอ
บทสนทนาวิดีโอมีเนื้อหาที่ความสอดคล้องกับแบบฝึกหัดต่างๆ ที่ตามมา ซึ่งเป็นส่วนที่คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่และโครงสร้างไวยากรณ์ และเป็นส่วนที่คุณจะได้ฝึกการอ่านและการฟัง ยิ่งคุณใช้เวลาในบทสนทนาวิดีโอมากเท่าไร คุณก็ได้เตรียมตัวสำหรับแบบฝึกหัดต่างๆ ที่ตามมามากเท่านั้น
 ค้นหาข้อมูลผู้ใช้โปรแกรม Speexx
ค้นหา :  
คู่มือการเข้าใช้งาน
PowerPoint อบรมการใช้โปรแกรม Speexx
1. คู่มือการ Login เข้าสู่ระบบ
2. คู่มือการใช้งานฉบับย่อ
3. กิจกรรมเสริมทักษะ
4. ลืมรหัสผ่าน
5. โปรแกรม Team Viewer สำหรับ remote  

         for MAC          for Windows
วีดีโอแนะนำการใช้งาน
เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ
ศูนย์ทดสอบและเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
110/1-4 ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กทม 10210
Tel: 0-2954-7300-29 Ext. 332,370,623 | Facebook : TLCDPU