ประกาศข่าวสาร (Announcement)

นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับ
Username และ Password สำหรับเข้าใช้ Speexx Program
ติดต่อรับได้ที่ศูนย์ทดสอบฯ อาคาร 5 ชั้น M
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30
(ยกเว้นวันหยุดราชการ)


LA217 Announcement
EN011 Announcement

บุคลากรที่ต้องการรับ
Speexx username
ติดต่อที่ อาคาร 5 ชั้น M
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16.30 น.
วิดีโอการเข้าสู่โปรแกรม Speexx
คุณสามารถพัฒนาทักษะภาษาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยหลักสูตร Speexx ที่ ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะการสื่อสารได้ทุกทื่ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ใช้แท็บเล็ต หรือใช้ผ่านสมาร์ทโฟนระหว่างการเดินทาง เพียงแค่เข้าสูระบบด้วยชื่อบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่านตามปกติ ในครั้งแรกให้คุณกรอกประวัติส่วนเพื่อง่ายต่อการติดต่อกับทางทีมงาน Speexx
 ค้นหาข้อมูลผู้ใช้โปรแกรม Speexx
ค้นหา :  
สำหรับบุคลากร เติมเลขศูนย์หน้าเลขทะเบียน 6 ตัว
เช่น 000000123456
คู่มือการเข้าใช้งาน
PowerPoint อบรมการใช้โปรแกรม Speexx
1. คู่มือการ Login เข้าสู่ระบบ
2. คู่มือการใช้งานฉบับย่อ
3. กิจกรรมเสริมทักษะ
4. ลืมรหัสผ่าน
5. โปรแกรม Team Viewer สำหรับ remote  

         for MAC          for Windows
วีดีโอแนะนำการใช้งาน
เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ
ศูนย์ทดสอบและเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
110/1-4 ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กทม 10210
Tel: 0-2954-7300-29 Ext. 332,370,623 | Facebook : TLCDPU