สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2559

รายละเอียดการสอบ
ข้อสอบ DPU-GET มีจำนวน 100 ข้อ / 100 คะแนน เวลาทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง
ข้อสอบแบ่งเป็น 3 ทักษะ

   1. Listening จำนวน 30 ข้อ (ฟังเสียงได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น)
   2. Reading จำนวน 35 ข้อ
   3. Writing จำนวน 35 ข้อ
หมายเหตุ:
ผู้เข้าสอบสามารถย้อนกลับไปแก้ไขหรือทบทวนข้อสอบได้ แต่ไม่สามารถฟังเสียงข้อสอบซ้ำได้อีก ดังนั้นควรอ่านคำถามให้เข้าใจก่อนเริ่มทำข้อสอบ


ขั้นตอนการสมัครสอบ

 • กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน
 • เมื่อกดส่งจะได้รับทราบรายละเอียดการสอบและใบยืนยันการเข้าสอบ
  หากไม่ได้รับกรุณาติดต่อ 02-9547300-29 ต่อเบอร์ 382
 • ชำระค่าสมัครสอบ DPU-GET 500 บาท ที่ฝ่ายการเงินและการลงทุน ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
 • แสดงใบเสร็จการชำระค่าสมัครสอบ พร้อมบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชน ณ ห้องสอบในวันทดสอบ
 • ศูนย์ทดสอบฯ จะส่งสำเนารายงานผลการสอบ DPU-GET ผ่านทาง e-mail ของผู้เข้าสอบ ประมาณ 1 สัปดาห์หลังการทดสอบ เพื่อให้ผู้เข้าสอบนำสำเนารายงานผลการสอบไปยื่นกับหลักสูตร และหากผู้เข้าสอบมีความประสงค์รับผลการสอบ DPU-GET ฉบับจริง สามารถติดต่อขอรับได้ที่ ศูนย์ทดสอบและการเรียนรู้ ชั้น M อาคาร 5 (อาคารสนั่น เกตุทัต) ในช่วงเวลาทำการ คือ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30-16:30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ตารางจัดสอบ DPU-GET ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

คลิกเพื่อเลือก ครั้งที่ วันสอบ เวลาสอบ หมดเขตรับสมัคร
หมดเขตรับสมัคร 1 ศุกร์ 2 กันยายน 2559 17:00 - 20:00 น. 26 สิงหาคม 2559
หมดเขตรับสมัคร 2 ศุกร์ 9 กันยายน 2559 17:00 - 20:00 น. 2 กันยายน 2559
หมดเขตรับสมัคร 3 ศุกร์ 16 กันยายน 2559 17:00 - 20:00 น. 9 กันยายน 2559
หมดเขตรับสมัคร 4 ศุกร์ 23 กันยายน 2559 17:00 - 20:00 น. 16 กันยายน 2559
หมดเขตรับสมัคร 5 ศุกร์ 30 กันยายน 2559 17:00 - 20:00 น. 23 กันยายน 2559
หมดเขตรับสมัคร 6 ศุกร์ 7 ตุลาคม 2559 17:00 - 20:00 น. 30 กันยายน 2559
หมดเขตรับสมัคร 7 ศุกร์ 21 ตุลาคม 2559 17:00 - 20:00 น. 14 ตุลาคม 2559
หมดเขตรับสมัคร 8 ศุกร์ 28 ตุลาคม 2559 17:00 - 20:00 น. 21 ตุลาคม 2559
หมดเขตรับสมัคร 9 ศุกร์ 4 พฤศจิกายน 2559 17:00 - 20:00 น. 28 ตุลาคม 2559
หมดเขตรับสมัคร 10 ศุกร์ 11 พฤศจิกายน 2559 17:00 - 20:00 น. 4 พฤศจิกายน 2559
หมดเขตรับสมัคร 11 ศุกร์ 18 พฤศจิกายน 2559 17:00 - 20:00 น. 11 พฤศจิกายน 2559
หมดเขตรับสมัคร 12 ศุกร์ 25 พฤศจิกายน 2559 17:00 - 20:00 น. 18 พฤศจิกายน 2559

ตารางจัดสอบ DPU-GET ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

คลิกเพื่อเลือก ครั้งที่ วันสอบ เวลาสอบ หมดเขตรับสมัคร
หมดเขตรับสมัคร 13 ศุกร์ 13 มกราคม 2560 17:00 - 20:00 น. 7 มกราคม 2560
หมดเขตรับสมัคร 1 ศุกร์ 27 มกราคม 2560 17:00 - 20:00 น. 20 มกราคม 2560
หมดเขตรับสมัคร 2 ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2560 17:00 - 20:00 น. 27 มกราคม 2560
หมดเขตรับสมัคร 3 ศุกร์ 10 กุมภาพันธ์ 2560 17:00 - 20:00 น. 3 กุมภาพันธ์ 2560
หมดเขตรับสมัคร 4 ศุกร์ 3 มีนาคม 2560 17:00 - 20:00 น. 24 กุมภาพันธ์ 2560
หมดเขตรับสมัคร 5 ศุกร์ 17 มีนาคม 2560 17:00 - 20:00 น. 10 มีนาคม 2560
หมดเขตรับสมัคร 6 ศุกร์ 24 มีนาคม 2560 17:00 - 20:00 น. 17 มีนาคม 2560
หมดเขตรับสมัคร 7 ศุกร์ 31 มีนาคม 2560 17:00 - 20:00 น. 24 มีนาคม 2560
หมดเขตรับสมัคร 8 ศุกร์ 28 เมษายน 2560 17:00 - 20:00 น. 21 เมษายน 2560
หมดเขตรับสมัคร 9 ศุกร์ 16 มิถุนายน 2560 17:00 - 20:00 น. 9 มิถุนายน 2560
หมดเขตรับสมัคร 10 ศุกร์ 23 มิถุนายน 2560 17:00 - 20:00 น. 16 มิถุนายน 2560
11 ศุกร์ 30 มิถุนายน 2560 17:00 - 20:00 น. 23 มิถุนายน 2560
12 ศุกร์ 7 กรกฎาคม 2560 17:00 - 20:00 น. 30 มิถุนายน 2560สอบ DPU-GET ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559